Xử lý nước và Xử lý nước thải

Sơn La: Khởi công xây dựng Nhà máy nước 260 tỷ đồng

Sơn La: Khởi công xây dựng Nhà máy nước 260 tỷ đồng

Ngày 7/7 vừa qua, Công ty cổ phần VBIC Sơn La đã khởi công xây dựng Nhà máy nước Bản Mòng, xã Hua La, Thành phố Sơn La.

Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh Sơn La đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy nước Bản Mòng tại Quyết định số 3233/QĐ-UBND cho Công ty cổ phần VBIC Sơn La đầu tư xây dựng Nhà máy với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 260 tỷ đồng, thực hiện theo phân kỳ đầu tư 3 giai đoạn (giai đoạn 1 năm 2022, giai đoạn 2 đến năm 2025, giai đoạn 3 đến năm 2030) đạt tổng công suất 27.500 m³/ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước cho người dân thành phố Sơn La và một số vùng lân cận khoảng 35.000 đến 45.000 hộ gia đình.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Sơn La có 2 đơn vị thực hiện cấp nước là Công ty cổ phần cấp nước Sơn La và Công ty cổ phần VBIC Sơn La, những năm qua, về cơ bản các doanh nghiệp cấp nước đã góp phần thực hiện cấp nước an toàn, hiệu quả, liên tục, ổn định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Để nâng cao nhu cầu cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp 11 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty cổ phần cấp nước Sơn La và Công ty cổ phần Vibic Sơn La để khai thác, sản xuất nước sạch với tổng công suất 19.850 m3/ngày, đêm.

Tính đến tháng 7/2023,Thành phố có 17.196 hộ dân đô thị với 65.742 nhân khẩu, trong đó đã được đấu nối nước cho 16.499 hộ, đạt tỷ lệ khoảng 94%, còn khoảng 750 hộ dân đô thị chưa được đấu nối, nhu cầu cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố vẫn còn thiếu. Vì vậy, việc triển khai dự án “Nhà máy nước bản Mòng và các tuyến ống truyền tải, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La” là hết sức cần thiết.

Theo ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, công trình Nhà máy nước Bản Mòng, thành phố Sơn La là một trong những chiến lược về phát triển cung cấp nước sạch của tỉnh Sơn La nói chung và thành phố Sơn La nói riêng, hiện thực hóa chiến lược quốc gia về cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho nhân dân, gắn với hoàn thành tiêu chí xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh Sơn La đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai dự án để sớm hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư./.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Để lại ý kiến của bạn nhé !