Enertec Expo 2024 & Vietnam ETE 2024 – Triển lãm Quốc tế về Công nghệ & Thiết bị Điện và Công nghệ, Sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng & Năng lượng Xanh

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn SECC 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY: Thiết bị và Hệ thống phát điện, Thiết bị và Hệ thống truyền tải điện, Công nghệ và Thiết bị…