VIETNAM MOTOR SHOW 2024 – VMS 2024 – Triển lãm ôtô Việt Nam 2024

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn SECC 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

GIỚI THIỆU Triển lãm ôtô Việt Nam (Vietnam Motor Show) năm 2023 đã không được tổ chức với nhiều lý do. Trong đó, nguyên…