VIETFISH 2024 – Triển Lãm Thủy Sản Quốc Tế

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn SECC 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY: Tôm; Cá tra; Cá ngừ; Mực - Bạch tuộc; Hải sản; Sản phẩm GTGT; Máy móc - Thiết bị; Nuôi…