Nông nghiệp, Nuôi trồng

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 28 triệu đô cho dự án Nhà máy HENGLI NEW MATERIAL tại Bắc Giang

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 28 triệu đô cho dự án Nhà máy HENGLI NEW MATERIAL tại Bắc Giang

Mục tiêu của dự án là:

  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, Chi tiết: Sản xuất, gia công tấm đệm bằng chất liệu gỗ mềm dùng cho sản xuất ván nền sàn nhà
  • Sản xuất các sản phẩm từ nhựa và composite (plastic and composite) và nhựa Composite, Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm ván sàn composite nhựa đá SPC (stone plastic composite)

Quy mô của dự án là:

  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, Chi tiết: Sản xuất, gia công tấm đệm bằng chất liệu gỗ mềm dùng cho sản xuất ván nền sàn nhà: 29.559 m3/năm.
  • Sản xuất các sản phẩm từ nhựa và composite (plastic and composite) và nhựa Composite, Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm ván sàn composite nhựa đá SPC (stone plastic composite): 55.922 tấn/năm
    Dự án đầu tư thực hiện tại Lô CN-03, KCN Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, trên diện tích 64.800 m2. Tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án là 28.000.000 USD. Tiến độ thực hiện dự án 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Để lại ý kiến của bạn nhé !