Vật liệu và khai khoáng

Chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy luyệп cán thép DST Nghi Sơn với số vốn 5.500 tỷ đồng

Chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy luyệп cán thép DST Nghi Sơn với số vốn 5.500 tỷ đồng

Ngày 24/2/2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi ký Quyết định số 611/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn tại Khu công nghiệp số 4, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

Cụ thể quyết định nêu rõ: chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần gang thép DST Nghi Sơn; người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Mạnh Hùng, chức vụ, Tổng Giám đốc. Địa chỉ thường trú: 1/67 Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trụ sở chính tại khu công nghiệp số 4, xã Tâп Trường, thị xã Nghi Sơn) thực hiệп dự án nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn.

Dự án được chia làm hai gian đoạn, Giai đoạn 1: Đầu tư Nhà máy luyện cán thép cuộn cán nóng từ nguyên liệu là thép phế liệu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu công suất 980.000 tấn/năm. Sản phẩm là phôi thép kích thước 150×550 – 750×7000mm và cuộn cán nóng có độ dày 2,3 – 3,6mm, rộng 550 – 750mm, mác thép Q345, Q235, Q195 hoặc tương đương.

Giai đoạn 2: Đầu tư Nhà máy kết cấu thép, sản xuất các sản phẩm kết cấu thép dùng trong xây dựng và sản xuất công nghiệp, công suất dự kiến 30.000 tấn sản phẩm/năm; Nhà máy cán nguội và sản xuất ống thép định hình (thép ống, thép hộp…) dùng trong xây dựng, công suất 300.000 tấn sản phẩm thép ống, hộp, tôn mạ/năm.

Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 51 ha, công suất thiết kế là cán thép cuộn cán nóng từ nguyên liệu là thép phế liệu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu công suất 980.000 tấn/năm, + 30.000 tấn sản phẩm kết cấu thép/năm, + 300.000 tấn sản phẩm thép ống, hộp, tôn mạ/năm.

Quy mô đầu tư: Nhà xưởng luyện thép; nhà xưởng đúc phôi; nhà xưởng cán nóng; trạm khí Ôxy, Nito, Agon; trạm bơm nước tuần hoàn lò luyện thép; Trạm máy biến áp; trung tâm kiểm soát chất lượng; hệ thống lọc bụi; các trạm bơm nước làm mát máy; bể lọc đầu; hệ thống kho chứa bụi lò bãi chứa xỉ, vảy cán; hệ thống cổng, tường rào, đường nội bộ, cây xanh cảnh quan và các công trình phụ trợ khác. (Tầng cao, diện tích xây dựng của các hạng mục công trình sẽ theo hồ sơ về quy hoạch, xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Vốn đầu tư của dự án: 5.500.000.000.000 VNĐ đồng (Bằng chữ: Năm nghìn năm trăm tỷ đồng). Trong đó vốn góp của nhà đầu tư: 1.000.000.000.000 (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng), bằng 18,2% tổng vốn đầu tư; vốn huy động ngân hàng: 4.500.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng), bằng 81,8% tổng vốn đầu tư.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công ty cổ phần gang thép DST Nghi Sơn có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất…, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận theo quy định; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; triển khai thực hiện dự án theo đúng với các nội dung được chấp thuận theo quyết định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

Có phương án bố trí các hạng mục công trình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hiện hành theo quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, khoảng cách an toàn và các quy định khác có liên quan. Chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục. Hằng quý, hằng năm, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và cơ quan thống kê trên địa bàn tỉnh về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

Công ty cổ phần gang thép DST Nghi Sơn có trách nhiệm đầu tư công nghệ mới 100%; hiện đại, tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải, thu bụi, giảm thải tiếng ồn đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp Luật Việt Nam. Đồng thời, chịu trách nhiệm đấu nối hạ tầng dung chung và cùng chia sẻ hạ tầng trong trường hợp Khu công nghiệp số 4 có Nhà đầu tư hạ tầng được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty cổ phần gang thép DST Nghi Sơn có trách nhiệm hoàn trả các công trình hạ tầng trong khu vực dự án 5 đảm bảo hoạt động giao thông cũng như hoạt động sản xuất của người dân vùng lân cận; đảm bảo các quy định về phạm vi hành lang an toàn đường điện, đường sắt theo quy định.

Công ty cổ phần gang thép DST Nghi Sơn có trách nhiệm thực hiện đầu tư tuyến đường kết nối từ vị trí dự án tới tuyến đường vào Mỏ Sét có chiều dài khoảng 550m chiều rộng 12m bằng nguồn kinh phí của Nhà đầu tư; sau khi nhà nước thực hiện quy hoạch, Nhà đầu tư bàn giao toàn bộ tuyến đường lại cho chính quyền địa phương quản lý và không được bồi hoàn bất cứ kinh phí đầu tư nào.

Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Giao UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện ngay công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, rà soát, cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, trình duyệt theo quy định; thực hiện ký cam kết tiến độ GPMB dự án với nhà đầu tư; chỉ đạo UBND xã Tân Trường quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất; quản lý chặt chẽ hoạt động của dự án, đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình lập phương án, xây dựng đường vào kết nối dự án đảm bảo đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật; lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp số 4 đảm bảo phù hợp với điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018; đồng thời cập nhật tuyến đường kết nối dự án với tuyến đường vào Mỏ Sét vào điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp số 4 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật. – Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật; hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài 6 nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, UBND thị xã Nghi Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trên theo quy định của pháp luật.

Nguồn: moitruongvadothi

Để lại ý kiến của bạn nhé !