Kaizen

Mạng Lưới Sản Xuất Hiệu Suất Cao: Sức Mạnh Của Việc Chia Sẻ Kiến Thức Và Tiêu Chuẩn Hóa

Mạng Lưới Sản Xuất Hiệu Suất Cao: Sức Mạnh Của Việc Chia Sẻ Kiến Thức Và Tiêu Chuẩn Hóa

Dưới đây là bài viết đăng trên tạp chí Forbes của tác giả Dov Amar, CEO của opyflow, với hơn 25 năm kinh nghiệm tư vấn chuổi cung ứng. Bài viết được dịch sang tiếng Việt bởi FactoryTalk.VN

Nếu công ty của bạn đã trải qua nhiều lần tích hợp, bạn sẽ biết trực tiếp những khó khăn trong việc sắp xếp các hoạt động và tạo ra một mạng lưới cung ứng hàng đầu. Đạt được hiệu suất tối ưu trong mạng lưới sản xuất có thể là một thách thức, đặc biệt khi nó bao gồm nhiều địa điểm với các hệ thống và đôi khi là thiết bị khác nhau. Tuy nhiên, thông qua các chiến lược được nhắm mục tiêu và cách tiếp cận hợp tác, có thể thúc đẩy những cải tiến đáng kể về hiệu quả và năng suất.

1. Phát triển một phương pháp toàn cầu

Để làm điều này, bạn có thể sử dụng một chỉ báo hiệu suất chính có tên là Hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE – Overall Equipment Efficiency), đo lường hiệu suất của quy trình sản xuất dựa trên tính khả dụng, hiệu suất và chất lượng đầu ra. OEE là thước đo được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất và cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu quả của quy trình.

Kế đến, bạn cần phát triển một phương pháp chi tiết để đo lường OEE và đào tạo cho tất cả các nhà máy của bạn. Sẽ rất khó khắn nếu so sánh kết quả của các nhà máy khác nhau khi mỗi nhà máy đang đo lường OEE dựa trên sự hiểu biết riêng của họ.

2. Xác định những nhà máy dẫn đầu

Bằng cách chuẩn hóa phép đo OEE trên tất cả các nhà máy, bạn có thể so sánh chính xác hiệu suất của từng nhà máy và xác định nơi có hiệu suất hàng đầu. Bằng cách này, bạn có thể xác định những nhà máy hoạt động hiệu quả nhất cho từng tham số của OEE: tính khả dụng cao nhất, hiệu suất tốt nhất và năng suất cao nhất.

3. Cải thiện các nhà máy dẫn đầu

Khi những nhà máy dẫn đầu của bạn được xác định, hãy làm việc với các nhà máy dẫn đầu này và nhóm của họ để cải thiện hiệu suất của họ. Điều này có thể liên quan đến việc xác định những tổn thất trong quy trình và giải quyết các giải pháp tiềm năng, cải thiện quy trình bảo trì, định hình lại quy trình theo nguyên tắc sản xuất tinh gọn và đầu tư vào đào tạo nhân viên.

4. Phát triển các tiêu chuẩn cao nhất

Khi bạn cải thiện hiệu suất, hãy tập hợp các nhà lãnh đạo nhà máy của bạn để thảo luận và xem xét các phương pháp hay nhất. Điều này có thể tạo cơ hội cho những người lãnh đạo nhà máy chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của họ, đồng thời để công ty của bạn giới thiệu quy trình tốt nhất best-in-class và các lợi ích liên quan của nó. Đầu vào và phản hồi của người lãnh đạo nhà máy có thể giúp cải thiện quy trình tốt nhất và làm cho quy trình được chuẩn hóa hơn. Cách tổ chức hội thảo này cũng tạo ra một cam kết đối với một mục tiêu có thể đạt được, giúp thúc đẩy các nhà máy kém hiệu quả cải thiện trình trạng.

5. Giải quyết các khoảng trống (GAP)

Để thúc đẩy cải tiến hơn nữa, hãy làm việc với từng nhà máy để xác định bất kỳ khoảng trống (GAP) nào có thể có giữa quy trình hiện tại và quy trình tốt nhất best-in-class của bạn. Điều này có thể liên quan đến việc phân tích dữ liệu về các chỉ số hiệu suất chính (bao gồm OEE), sản lượng sản xuất và số liệu chất lượng. Dựa trên phân tích này, bạn có thể phát triển một kế hoạch cho từng nhà máy để phù hợp với quy trình tốt nhất với thời gian thực hiện rõ ràng. Đảm bảo hỗ trợ từng nhà máy khi họ làm việc để thực hiện các kế hoạch cải tiến của bạn, thiết kế lại quy trình của họ và tận dụng giải pháp do các nhóm khác trong mạng lưới cung ứng.

6. Theo dõi tiến độ thực hiện

Khi các nhà máy làm việc để thực hiện các kế hoạch cải tiến của họ, điều quan trọng là phải thường xuyên đo lường tiến độ và theo dõi cải tiến hiệu suất. Điều này cho phép thực hiện các điều chỉnh liên tục khi cần và giúp đảm bảo rằng mạng lưới chuổi cung ứng đang tiến dần tới các mục tiêu hiệu suất của nó. Điều này có thể giúp đạt được kết quả ấn tượng. Điểm mấu chốt là đạt được tiêu chuẩn hóa trên toàn mạng lưới và chia sẻ kiến thức lớn giữa các nhà lãnh đạo.

7. Tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn

Điều gì xảy ra khi các nhà máy khác bắt đầu nổi lên như những nhà máy hàng đầu và dẫn đầu? Để duy trì và xây dựng dựa trên những lợi ích này, hãy xem xét triển khai quy trình cải tiến liên tục trong đó mỗi cải tiến được phát triển bởi bất kỳ nhà máy nào trong mạng lưới được chia sẻ với tất cả các thành viên và được triển khai. Điều này cho phép mạng lưới liên tục tự sắp xếp lại theo các phương pháp hay nhất và thúc đẩy giới hạn hiệu suất về phía trước.

Cải thiện hiệu suất của mạng lưới sản xuất là một nhiệm vụ đầy thách thức đòi hỏi cách tiếp cận có mục tiêu và hợp tác. Bằng cách xác định những nhà máy thực hiện dẫn đầu, tiêu chuẩn hóa các chỉ số hiệu suất chính, thực hiện các phương pháp hay nhất, phát triển quy trình tiêu chuẩn toàn cầu và liên tục cải tiến quy trình, có thể đạt được những thành quả đáng kể về hiệu quả và năng suất. Bằng cách tuân theo các chiến lược này, các công ty có thể đạt được kết quả ấn tượng và tạo ra một mạng lưới sản xuất có hiệu suất cao.

Nguồn: Forbes

Dịch: FactoryTalk.VN

Để lại ý kiến của bạn nhé !