Nông nghiệp, Nuôi trồng

Bình Phước chấp thuận 2 dự án đầu tư gần 500 tỷ đồng cho trang trại nuôi heo

Bình Phước chấp thuận 2 dự án đầu tư gần 500 tỷ đồng cho trang trại nuôi heo

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định chấp thuận Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Thắng (địa chỉ tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) là nhà đầu tư Dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại khoảnh 7, khoảnh 9, khoảnh 10, Tiểu khu 322 thuộc xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 34,01 ha, tổng vốn đầu tư 288 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư là 50 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động), quy mô 52.000 con heo thịt.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, trong đó, từ tháng 9/2022 – 12/2023 hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; từ tháng 1/2024 – 2/2025 xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị; tháng 3/2025 đưa Dự án vào hoạt động.


Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Phước cũng ban hành quyết định chấp thuận Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thành Lộc Ninh (Địa chỉ trụ sở chính tại khoảnh 6, tiểu khu 211, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) là nhà đầu tư Dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại Khoảnh 5, 6, tiểu khu 211, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 14 ha, tổng vốn đầu tư 135 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư là 30 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động), quy mô 4.500 con heo thịt.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành:

  • Từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2023: Hoàn thành thủ tục pháp lý cho dự án.
  • Từ tháng 01/2024 đến tháng 02/2025: Tiến hành xây dựng, lắp đặt thiết bị.
  • Từ tháng 3/2025 trở đi: Đi vào hoạt động.

Nguồn: FactoryTalk.VN

Để lại ý kiến của bạn nhé !